Siłownia zewnętrzna ------> [Powrót] ------> Strona główna
Zapraszamy do korzystania z siłowni zewnętrznej na terenie OSIR przy ciągu spacerowym (ul. Tatar). Dostęp bezpłatny!


------> [Powrót] ------> Strona główna